Wonen boven winkels

Wonen-boven-winkels is een speerpunt van de overheden om de leefbaarheid en de veiligheid in het binnenstedelijk gebied te vergroten.

Door ontsluiting of realisatie van woningen boven de winkels, kan een belangrijke rendementsverbetering worden gerealiseerd. Tevens levert het een verbetering van de sociale cohesie in de directe omgeving en biedt het de mogelijkheid voor het aanpakken van eventueel aanwezige achterstallig onderhoud.

Vanuit rendementsoogpunt is het logisch om initiatieven te laten starten bij de individuele eigenaren. Indien een eigen ontsluiting niet mogelijk is, kan samenwerking de oplossing bieden. CUSTOM Property Solutions kan u de individuele oplossing bieden, maar weet ook hoe een gezamenlijk project gerealiseerd kan worden. Wij hebben onder andere kennis van zaken met betrekking tot mogelijke rechtsvormen, RO-procedures, subsidieverstrekking en ontwerpoplossingen.
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl