Eigenaar/belegger

Het beleggen in vastgoed is een goed renderende investering met een laag risicoprofiel.

Maar wat gebeurt er als de markt of de directe omgeving van het vastgoed verandert.
Nieuwe marktomstandigheden vragen om meerwaarde ten opzichte van uw concurrentie, veranderende omgevingsfactoren vragen om een serieuze heroverweging van de gebruiksfunctie van het vastgoed.

CUSTOM Property Solutions richt zich op uw klanten. Wie zijn uw potentiele klanten en welke eisen stellen zij aan uw vastgoed. Met een minimale investering wordt maximale klantenbinding gerealiseerd.
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl