Binnenstedelijke herbestemming

Binnenstedelijke herbestemming biedt een oplossing voor de natuurlijke groei en krimp van een gemeente en bijbehorend gebruik van een locatie.

Door langzame verandering van de omgeving verliest een gebouw, of verzameling van gebouwen de draagkracht voor de bestaande functie, met als gevolg leegstand of beperking van natuurlijke groei van de omgeving.

Soms zijn kleine ingrepen voldoende, soms verdiend de locatie structurele ingrepen. Voor structurele ingrepen moet de kans gegrepen worden waar die er zijn, zodat individuele ontwikkelingen structurele oplossingen niet in de weg staan. Typerend is dat projecten met binnenstedelijke herbestemming vrijwel altijd meerdere belanghebbenden betreft, eigenaren, gebruikers, maar vooral ook de gebruikers van de aangrenzende bebouwing.

Hoewel poldermodellen wel tot realisatie leiden, bieden ze doorgaans niet de beoogde oplossing. Door tijdens de conceptontwikkeling tevens de belangen van de omgeving te betrekken en daarop een communicatietraject te starten kunnen lange, kostbare Ruimtelijke Ordeningstrajecten voorkomen worden.
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl