www.subsidieshop.nl

Onderdeel van Antwoord voor Bedrijven

Hier vind u informatie over verschillende subsidieregelingen en kunt u terecht met al uw vragen over subsidies.
www.subsidieshop.nl

www.monumenten.nl

Monumenten anno nu

Alles wat u wilt weten over gemeentelijke- en rijksmonumenten, regels en regelingen vindt u hier.
www.monumenten.nl

www.wonenbovenwinkelsnederland.nl

Wonen boven winkels

De vereniging Wonen boven Winkels zet zich intensief in voor hergebruik van lege verdiepingen boven winkels in de kernwinkelgebieden. Centraal staan het uitwisselen van kennis en ervaringen op de werkvloer en de verbetering van structurele condities voor projectrealisatie.
www.wonenbovenwinkelsnederland.nl
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl