Corporatie

U heeft een maatschappelijke taak. Dit houdt meer in dan het verzorgen van huisvesting binnen de afgesproken aantallen.

U heeft te maken met lange termijn investeringen die hun functie en waarde moeten behouden. CUSTOM Property Solutions kijkt naar de vraagstelling van uw gebruikers voor de lange termijn. Zo kijken wij ook naar de huisvesting in haar omgeving, omdat dat mede bepalend is voor het succes van het project op lange termijn.

Onze concepten zijn reëel, niet alleen op financieel gebied, maar ook in de omgeving. Op basis van het conceptontwerp worden de ruimtelijke ordeningsprocedure en het communicatietraject gestart, zodat u in een vroeg stadium onvoorziene risico’s van belanghebbenden in het project zichtbaar heeft.

Projectontwikkeling en realisatie kent vele aspecten waar wij u in bij kunnen staan. Projectmanagement, technisch, maar ook op marketing en esthetisch vlak hebben wij de ervaring in huis.

CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl