In The Rough

Dit is onze speeltuin. Een gedeelte van de concepten ontwikkelen wij op eigen initiatief.

Deze concepten 'in the rough´ ontstaan vanuit de behoefte om de visies die CUSTOM Property Solutions heeft op maatschappelijke zaken, te onderzoeken en te verbeelden.

De buiten-de-kaders benadering komt hier maximaal tot zijn recht. Immers, de enige beperkingen hier zijn de beperkingen die we onszelf opleggen. Niet alleen de schaal maar ook de realiteitszin verschilt per studie, met aan de ene kant de business cases die daadwerkelijk getoetst zijn op haalbaarheid en daarom vermarkt kunnen worden, en aan de ander kant de ´what if´-scenario´s die meer de discussie dienen. Maar alle In The Rough concepten kenmerken zich door de unieke kijk op het onderwerp.

De inspiratie, enthousiasme en kennis die we hier opdoen nemen we mee in de andere concepten.

Projecten

Amerikaanse Ambassade | Den Haag:
Download hier de pdf file: Visie voor behoud

Inzending ideeenprijsvraag Zo Wil Wonen:
Download hier de uitleg van het idee: Revolutionary Road
Download hier de A3 panelen: Panelen Revolutionary Road

CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl