Werkwijze

CUSTOM Property Solutions opereert naast de bestaande bedrijfskolom vastgoed.

De processen zijn niet traditioneel, maar afgestemd op uw vragen in de tijd, zonder de risico’s in uw project uit het oog te verliezen. De mate van planuitwerking en investering dient afgestemd te zijn op de mate van commitment van gebruikers en belanghebbenden.

De mogelijkheden worden onderzocht aan de hand van een marktanalyse, ruimtelijke ordeningsonderzoek, conceptontwerpen, haalbaarheidsonderzoeken en een marketing- & communicatieplan. Zo worden in een vroeg stadium de potenties inzichtelijk gemaakt en daarmee de risico's aanzienlijk beperkt.

Het conceptontwerp schetst een duidelijk beeld van de kwaliteit en de mogelijkheden binnen het project, maar houdt ruimte vrij voor implementatie van gebruikerswensen en architectuur. De ene gebruiker is tenslotte de andere niet. Uit ervaring is de tijd benodigd voor de gebruiker na commitment om te kunnen verhuizen en eigen wensen te implementeren, ongeveer gelijk aan de tijd om het project uit te ontwikkelen. Gezamenlijke en gelijktijdige uitwerking levert tijdwinst op en is kostenbesparend.
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl