Erfgoed

Door de vele belangen, regelgeving en vaak beschermde status krijgt ons maatschappelijk, cultureel of industrieel erfgoed niet altijd een volgende kans.

Door leegstand komt verval en sloop is dan vaak uiteindelijk de enige oplossing. Dit terwijl de doelgroep voor gebruik van het erfgoed groot is.

Het vastgoed voldoet met een aantal ingrepen in de structuur en installaties al weer snel aan de huidige eisen. Deze ingrepen botsen echter vaak met de rechtlijnigheid van de monumentenleer. Alleen een weldoordacht concept dat rekening houdt met de bestaande structuren voor inpassing van een volgend gebruik vormt de brug tussen de verschillende belangen. Daarbij zijn een behoedzame procesbegeleiding, een waterdicht communicatieplan en slimme marketing van groot belang voor het behoud van het erfgoed.

CUSTOM Property Solutions is daarom een ideale partner in dit delicate proces, mede door onze onafhankelijke positie ten opzichte van zowel de eigenaar, projectontwikkelaar, gemeente en monumentendiensten.
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl