Wonen boven winkels

De ongebruikte ruimte boven winkels benutten voor bewoning levert een aantal oplossingen voor winkelgebieden.

De leefbaarheid en sociaal toezicht op straat na sluitingstijden verbetert, achterstallig onderhoud komt minder voor en de woningvoorraad in de centra wordt vergroot. Maatschappelijke problemen die een private oplossing van diverse eigenaren vereist. Daar ligt de uitdaging.

De overheid kan stimuleren, maar zowel bij de overheid als de vastgoedeigenaren hebben het ontwikkelen van dergelijke gezamenlijke projecten niet als core-bussiness. Het gebruik staat centraal, daar is iedereen bij gebaat. Hoe daar te komen verdient een initiator en onafhankelijk bindend element, die de kennis, ervaring en kunde heeft om van de individuele belangen 1 belang te maken. CUSTOM Property Solutions kan voor u deze initiator en bindend element zijn.

CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl