Leegstandsaanpak

De oplossing van CUSTOM Property Solutions op leegstand is gericht op het gebruik voor lange termijn.

Gebaseerd op onderzoek naar de vraag vanuit de markt, potentie van de locatie en toekomstige ontwikkelingen, worden doelgroepen geformuleerd. Op basis van de wensen van de doelgroepen worden concepten ontwikkeld. Concepten kunnen varieren van marketingstrategie tot ontwerpen voor aanpassing of uitbreiding van het vastgoed. Deze concepten worden financieel doorgerekend , waarbij tevens bekeken wordt welke mogelijke risico’s er zijn. De haalbare concepten worden voorzien van een marketing en communicatieplan.

Met het concept wordt gezocht naar commitment van gebruikers en belanghebbenden (overheden, omwonenden, enz.) . Zo kan met een minimale investering de haalbaarheid van het project getoetst worden op verhuur of verkoop en RO-procedure.

In samenspraak met de gebruiker wordt het project verder uitontwikkeld, waardoor geen onnodige vertragingen of desinvesteringen gedaan worden.
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl