Objectbrochure postkantoor Hilversum CUSTOM style

Voor het stimuleren van de verkoop van het monumentale postkantoor te Hilversum heeft CUSTOM Property Solutions de ontwikkelingspotentie gepresenteerd in een nieuwe stijl verkoopbrochure.

18 augustus 2010

In opdracht van TNT Real Estate heeft CUSTOM Property Solutions op basis van een doelgroepenanalyse en conceptstudies de herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht van het te koop staande object aan de Kerkbrink te Hilversum. Dit gemeentelijk monument is altijd in gebruik geweest als post- en bestelkantoor maar zal per oktober van dit jaar haar functie verliezen.

De resultaten van het onderzoek zijn, samen met algemene informatie, gebundeld in een aansprekende objectbrochure. Op basis van de herontwikkelingsconcepten in deze brochure kunnen geïnteresseerden eenvoudig een haalbaarheidsanalyse uitvoeren.

Uit de studies is o.a. gebleken dat het gebouw uitermate geschikt is voor herontwikkeling tot hotel. Eigenaar TNT RE heeft daarom aan CUSTOM Property Solutions gevraagd om deze specifieke doelgroep gericht te benaderen. Hiervoor is een marketingbrochure verzorgd en verzonden naar diverse hoteleigenaren en horecamakelaars. Hierop zijn al veel positieve reacties ontvangen. Het verdere verkooptraject is in handen van TNT RE.

Zowel de objectbrochure als de marketingbrochure zijn hieronder te downloaden:

CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl