CUSTOM Property Solutions

CUSTOM Property Solutions is een adviesbureau op het gebied van concept- en projectontwikkeling binnen bestaande gebouwde structuren.

Ieder project vraagt om een specifieke benadering. Centraal moet staan het gebruik van de locatie. Door te luisteren naar de gebruiker en een buiten-de-kaders benadering van het vastgoed ontstaat duurzame huisvesting. Voor onze unieke leegstandsaanpak klik hier

CUSTOM Property Solutions opereert naast de bestaande bedrijfskolom vastgoed. De processen zijn niet traditioneel, maar afgestemd op uw vragen in de tijd, zonder de risico’s in uw project uit het oog te verliezen. De mate van planuitwerking en investering dient afgestemd te zijn op de mate van commitment van gebruikers en belanghebbenden.
CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl